Ik respecteer de privacy en de vertrouwelijkheid die klanten van mij mogen verwachten. Ik geef daarom geen opsomming van de namen van mijn referenties. Dat zegt in feite ook niet zo veel. Het gaat immers niet zo zeer om voor wie ik iets gedaan heb; het is veel belangrijker wat ik gedaan heb. Het is natuurlijk een summiere en incomplete opsomming. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wil hebben, neem dan contact met mij op.

Horeca onderneming –  Kredietaanvraag bij bank. (2014!). Met succes.

Metaalbewerkingsbedrijf – Begeleiding innovatietraject. Van productontwikkeling tot IP-beheer en marketing.

Automatiseringsbedrijf – Herdefinitie personeelsbeleid

ICT onderneming – Startersbegeleiding. Opzetten van de samenwerkingsovereenkomst van de compagnons. Marketing en strategiebegeleiding.

Entertainmentbedrijf – Coaching van de directeur eigenaar op strategisch gebied. Begeleiding van de verkoop van een deel van de activiteiten.

Cateringbedrijf – Begeleiding van de start van een onderneming in kleinschalige banket-catering.

Metaalbewerkingsbedrijf – Herstructureren van een fabriek in de klein-metaal.

ICT onderneming – Coachen en begeleiden van de ontwikkeling van een nieuw strategisch service concept. Opzetten van de Service Level Agreement.

Restaurant – Coaching bij de ontwikkeling van een nieuw ondernemingsplan.

Winkelpuienfabrikant – Coachen van de Directeur Groot Aandeelhouder

Zakelijke dienstverlener – begeleiding van de terugkeer uit een BV naar eenmanszaak.

Drukkerij – ontwikkeling van strategie om met de “online-drukkers” te concurreren.

Onderwijs – begeleiding van de start van een huiswerk- en studie begeleider.

ICT dienstverlener – bemiddelen in een zakelijk conflict.

Internet-ondernemer – optimaliseren van de helpdesk-processen.

Advies- en service organisatie Logistiek – begeleiding inzet van Social Media.

Restaurant – begeleiding van en voeren van onderhandelingen bij overname van een collega.

Drukwerk bemiddelaar – coaching bij liquiditeitskrapte.

ICT dienstverlener – begeleiding van een (in 2012 gehonoreerde!) kredietaanvraag.

Constructie bedrijf (buitenreklame) – coachen van management-team tijdens turn-around.

Business-coach – administratieve begeleiding en fiscale advisering.

Culturele instelling – begeleiding fusie proces.

Recyclingbedrijf – optimalisatie logistieke processen (interne material handling)

Twee NGO’s – begeleiding fusie en integratie

Onderneming in het toerisme – Het begeleiden van de opstart en inrichting van een dochteronderneming voor een Amerikaans bedrijf, dat stadstochten organiseert.

Vastgoed onderneming – Het begeleiden van de financiële aspecten van de metamorfose van bedrijfspanden naar woonbestemming.