Verandermanagement

Onze omgeving verandert en een goede ondernemer of succesvolle manager speelt hierop in. Het programma van het verandermanagement omvat alle aspecten van het ondernemen: de juiste zaken moeten gemeten worden. Zo moet bijvoorbeeld ook de administratie in het verandermanagement meegenomen worden: de nieuwe situatie vraagt een andere norm dan de oude situatie. Verandermanagement speelt in op alle aspecten: Onze ontwikkeling houdt gelijke tred met de ontwikkeling op de markt. Tenminste, als het goed is. Wanneer we niet mee veranderen, wijzigt onze positie ten opzichte van de rest van de markt.

Contact met de omgeving noodzakelijk bij verbetermanagement

Wanneer wij vandaag precies dezelfde handelingen verrichten als gisteren en daar onveranderlijk consequent in zijn, dan creëren wij een zeer grote, maar negatieve verandering: wij raken het contact met onze omgeving kwijt. En dit is een schokkende verandering op het moment dat je het ontdekt…

De inhaalmanoeuvre om weer aansluiting bij de markt en omgeving te krijgen, kan behoorlijk ingrijpende veranderingen met zich mee brengen. Lamanagement kan u hierbij ondersteunen.

Vind een goede balans tussen ‘kritisch zijn’ en ‘open staan’
Veranderingen kunnen een vroeg einde vinden door te veel te focussen op de negatieve kanten. Wij hebben een mooi filmpje gevonden op YouTube dat dit illustreert:

 

Onze visie: vermijd grote verander programma’s

Verandering is alleen mogelijk als je deze stap-voor-stap benadert. Wij hebben in de praktijk gezien, dat grote en ingrijpende veranderprogramma’s veelal gezien moeten worden als ‘achterstallig onderhoud’. Wanneer een organisatie de continue beweging van de omgeving negeert en hier niet adequaat op reageert, moet er vroeg of laat een inhaalslag gemaakt worden. Vaak hebben individuele medewerkers dit al gesignaleerd en geprobeerd dit ter sprake te brengen. Wanneer dit het geval is, dan heeft u niet alleen de optimale aansluiting bij uw (markt)omgeving gemist, maar heeft u ook de motivatie van de medewerker(s) op het spel gezet.

Vaak is een organisatie na een ingrijpende verandering ‘verandermoe’ en last men een periode van ‘consolidatie’ in. Deze periode kan makkelijk de opmaat zijn naar een nieuwe vervreemding van de omgeving. Daarom: Pleeg periodiek onderhoud en voorkom deze ‘schokgolven’ in uw organisatie. Houd uzelf en uw medewerkers alert.