Coaching

Lamanagement biedt geen standaard programma’s voor training en coaching aan. Wij leveren maatwerk, waarbij uw ‘heden’ het uitgangspunt is.

Voor training en coaching werken wij samen met diverse partijen. Niet alleen met andere trainingsspecialisten, maar ook met specialisten op het gebied van entertainment, drama en creatieve uitingsvormen. Door deze aanpak wordt een optimaal resultaat bereikt. Wij geven er de voorkeur aan om na verloop van tijd één of meer follow-up sessies te beleggen, zodat er een optimaal rendement uit de training gehaald wordt.

Onze Training en coaching omvat ondermeer:

Wij hebben ervaring op het gebied van teambuilding, presenteren, time management en andere trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Ook kunnen wij training geven op het gebied van performance management, en andere PZ gerelateerde onderwerpen.

Uniek is ons programma “Doelen stellen, richting houden en doelen bereiken“. In dit programma werken we eerst aan heldere doelen en een realistisch plan om ze te bereiken.

Wij kunnen ook presentatie van (gewijzigd) bedrijfsbeleid helpen voorbereiden en eventueel mede verzorgen.

Wij bieden ook coaching van ondernemers en managers. Hierbij willen vooral wijzen op de mogelijkheden om nieuwe managers te coachen. Een (externe) sparringpartner kan hulp bieden bij persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van een gepromoveerde manager of een extern aangetrokken manager.