Tegenspreken.

Het lijkt misschien vreemd: iemand vragen om jou tegen te spreken. In de praktijk is gebleken dat tegenspreken één van de meest effectieve manieren is om “doodlopende straten” te vermijden.

Tegenspreken en samenwerken.Tegenspreken (soms ook wel “sparren” genoemd) kan een heel grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe plannen. Je herkent wel hoe het vaak gaat: je hebt een nieuw idee en je gaat enthousiast aan de gang. Je zet jouw favoriete roze bril op en de toekomst ziet er geweldig uit. Wanneer je ons vraagt om jou te komen “tegenspreken”, dan is het ons doel niet om het enthousiasme te temperen, maar na te denken over de mogelijke bedreigingen voor het idee en hoe hier op voorbereid te zijn.

Bij het “tegenspreken” streven wij naar de balans tussen zorgvuldige afwegingen en de “komt tijd, komt raad” benadering. De inmiddels ruime ervaring met tegenspreken heeft gewezen dat plannen scherper en beter uitvoerbaar worden wanneer de keerzijden en uitdagingen van de plannen goed besproken zijn geweest.

De doelstelling van een “tegenspraak-sessie” zijn:

  • Inventariseren welke belemmeringen je onderweg tegen kan komen.
  • Nadenken wat de beste reactie op deze belemmeringen zal zijn.
  • Bewust worden dat de droom ook bedrog kan zijn, maar dat er bij het ontwaken toch een nieuwe dag begint en wat ga je dan doen?
  • Relativeren van belemmeringen en bedreigingen zonder deze te bagatelliseren.

Tegenspreken kan één op één plaatsvinden, maar ook in teamverband. Zo kan het bijvoorbeeld ook toegepast worden als voorbereiding van de introductie van een nieuw product om de verkoopargumenten aan te scherpen. Of bij een reorganisatie waarbij een moeilijk verhaal overtuigend gebracht moet worden.Tegenspreken

Het inschakelen van een “externe” tegenspreker heeft vele voordelen: hij is nog meegenomen in de euforie van het nieuwe idee, wordt niet gehinderd door vakblindheid of tunnelvisie, hij hoeft niet om te schakelen naar een (kunstmatige) kritische houding en hij hoeft de eerder ter discussie gestelde plannen niet voluit te verdedigen. Daarnaast bewaar je eenheid in je team, omdat iedereen oplossingsgericht bezig is. Het ter discussie stellen van de plannen laat je gewoon aan ons over.

Voor meer informatie neem je natuurlijk even vrijblijvend contact met ons op.

Meer lezen? Zie mijn column over “Dwarsliggen en verbinden”.