Implementatie van administratieve software vanuit onze visie zet uw informatie behoefte centraal. Wij hebben geen belang bij de verkoop van software, modificaties of uitbreidingen. Wij starten bij wat u echt nodig hebt en kijken dan naar de meest efficiënte oplossing. Je kunt natuurlijk veel automatisch, maar misschien je moet je dat niet altijd automatisch doen…

Handenvol met implementatie van administratieve software?

Handenvol met implementatie?

Uw wensen centraal.

Wij beginnen met een inventarisatie van de werkwijzen binnen de organisatie. De vraag “Waarom doen we het zo?” staat hierbij centraal. Wij luisteren goed naar alle betrokkenen. Waar wensen zij verandering? Het is geen uitzondering dat werkwijzen zijn afgedwongen de “oude” software. Om de verandering zo’n groot mogelijk draagvlak te geven, streven wij er naar om zoveel mogelijk van deze “pijnpunten” weg te nemen. Wij schuiven de focus van “wat er kan” naar “wat u wilt”. De systemen zijn er immers om u te ondersteunen en niet andersom.

Onafhankelijk

Wij zijn gecertificeerd Cloud Accountant voor Exact. Wij hebben echter ook ervaring met tal van andere pakketten zoals Afas, Navision, AccountView en anderen. Omdat wij niet programmeren, zullen wij eerst de oplossing binnen de bestaande mogelijkheden van het pakket zoeken. Uiteraard hebben wij oog voor de noodzakelijke registratie en verantwoording, maar informatiebehoefte om de organisatie te sturen staat centraal.

De selectie van software kan moeizaam zijn. Leveranciers willen graag hun product naar voren schuiven. Zij zullen u beslist niet helpen met een objectieve afweging van de concessies die vrijwel altijd gedaan moeten worden. Wij hebben geen belang bij uw keuze en zetten graag onze ervaring en creativiteit in om tot een verantwoorde keuze te komen. Hierbij kijken wij verder dan de software reikt: wij geven ook veel aandacht aan de impact die de keuze gaat hebben op de interne processen en organisatie. Als verandermanager kunnen wij dit voor u begeleiden. Waar onze eigen kennis te kort zou schieten, roepen wij de hulp vanuit ons uitgebreide netwerk in.

Maak ruimte

Om capaciteit in uw organisatie vrij te maken, kunnen wij u helpen aan extra mankracht om taken over te nemen. Dit kan van boekhouder tot controller zijn. Hierdoor wordt de betrokkenheid van uw mensen groter en wordt het echt “hun project”. Dit draagt bij aan het succes en verhoogt de kwaliteit. Wij komen dit graag vrijblijvend met u bespreken.