Uw financiële administratie.
Ook al hebben wij een lange ervaring in het voeren van boekhoudingen in diverse landen en branches, wij hoeven niet persé uw boekhouder te worden. Onze financial consulting richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het financieel beheer. Wij kunnen zowel uw boekhouding verzorgen als uw financiële administratie ondersteunen en coachen. Aan u de keuze. De financiële rapportage hoort het kompas naar uw doel te zijn. Uw doel overstijgt vrijwel altijd de financiële feiten. Deze dienstverlening doen wij regelmatig naast de controlerend accountant.

Ook bieden wij diensten en adviezen aan op het gebied van:
– Internationale (boekhoud) regelgeving
– Transfer Pricing
– Administratieve organisatie

Van “tuur-” naar echte stuurinformatie
Vaak heeft de financiële informatie een hoog puzzel-gehalte. Het is turen en zoeken. Wij voegen graag de “S” (van super?) toe: de omslag naar Stuurinformatie, waar u echt mee kunt Sturen.

Financial consultingWij hebben een duidelijke visie op de rol van de financiële afdeling: een operationele bijdrage aan uw dagelijkse bedrijfsvoering. Door de overvloedige regelgeving wordt de financiële afdeling makkelijk in de rol van ‘registratie en verantwoording’ gedrukt. Uiteraard is dit ook nodig, maar er moet voor gewaakt worden dat de afdeling pro-actief blijft (of wordt). Hiervoor is visie nodig. Wij kunnen helpen met het ontwikkelen van de visie en het proces van het eigen maken van de visie. Juist door de externe begeleiding wordt ‘eigenheid’ gestimuleerd.

De financiële rapportage moet geënt zijn op de operationele ondernemingsdoelstellingen. Daar wilt u immers op meten. Met plezier helpen wij u daarbij.