Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer of Opvolger

MVO is een veelgebruikte term die de omgeving moet overtuigen dat wij de samenleving serieus nemen en ons gedragen zoals het van ons verwacht wordt. De klemtoon ligt meestal op “Maatschappelijk” en/of “Verantwoord” en minder op “ondernemer”.

De kernactiviteiten van een bedrijf zijn op de ondernemerschap gebaseerd. In veel gevallen heeft het iets nieuws, iets wat niemand anders doet, of op een manier waarop niemand het doet. De persoon die het startte was een “ondernemend” vrouwtje of mannetje. Initiatief, dat is het sleutelwoord.

Het is mij opgevallen dat veel elementen van MVO op “volgen” gebaseerd zijn. Het gaat op milieutechnisch handelen die door publieke opinie en daaruit volgende regelgeving afgedwongen zijn. Of  “fair-trade” om de schandpaal te ontwijken. Het gaat in vrijwel alle gevallen om zaken die wij wel belangrijk vinden, maar toch niet echt spontaan doen. Initiatief kwam dus van buitenaf. Lees meer

Verkeerde beslissing, verkeerde meting

Eén van de gevleugelde uitspraken van Eliyahu Goldratt, de bedenker van de Theory of Constraints is: “Vertel mij waar ik op afgerekend word, en ik weet hoe ik mij ga gedragen. “

Hier ligt volgens mij de kern het probleem dat vorige week breed in het nieuws was: “Het Adviescollege Toetsing Administratie Lasten maak gehakt van de bureaucratie in de zorg”.

Wanneer je niet in de zorg werkt, dan zou je nu zelfgenoegzaam verder kunnen lezen met de gedachte: “Ach ja de zorg”. Maar gaat het in jouw bedrijf echt zo anders? Ik hoor het graag en waarschijnlijk kunnen wij samen tot een verbetering komen. Lees meer

Het voordeel van net even anders doen…

Ondernemers die standaard-zaken net even anders doen, kunnen een groot voordeel hebben. De voorwaarde is wel dat ze zich “die andere manier” volledig eigen hebben gemaakt. Het juist even anders tegen zaken aankijken, kan je juist details laten zien die anderen niet opmerken.

In de concurrentie strijd reageren de meeste ondernemers op een zelfde, en daardoor voorspelbare, manier. Omdat veel mensen getraind en gewend zijn om op een bepaalde manier te reageren, is het vaak weinig verrassend. Lees meer

Het Nieuwe Werken.

In de wijze waarop het werk binnen organisaties georganiseerd wordt, zien we de laatste jaren een aantal trends die onder de noemer “Het Nieuwe Werken” veel aandacht krijgen. Vooral het flexibel thuiswerken speelt hierin een grote rol.

Voor een organisatie deze weg inslaat, moet men zich afvragen waarom en waartoe men hiervoor zou kiezen. Het “waarom” is belangrijk omdat dergelijke keuzen vaak een reactie zijn op de ongewenste effecten van de huidige situatie. Het “waartoe” is misschien wel belangrijker, omdat hiermee de te bereiken doelen worden vastgesteld. Uiteraard zullen een aantal van de “waartoe’s” direct in het verlengde van de “waaroms” liggen. Lees meer

Verstandig eenkennig zijn in LinkedIn

Veel professionals, in Nederland ca 2 miljoen, hebben op LinkedIn een profiel aangemaakt. Afgaande op de volledigheid van het profiel, heeft het grootste deel van hen de intentie om LinkedIn als een serieus netwerk-tool te gebruiken.

LinkedIn biedt veel mogelijkheden om met vakbroeders en andere professionals in contact te komen. Eén van deze krachtige hulpmiddelen is de mogelijkheid je bij groepen aan te sluiten. Er zijn groepen in allerlei soorten en maten. Vaak is zo’n groep een zeer nuttig discussie platform. Groepsleden kunnen de andere leden in staat stellen om via LinkedIn 1 op 1 contact op te nemen. Dit is zeer horizon verbredend. Lees meer

Doelen, methoden, voorwaarden

Zullen we eerst maar eens een open deur intrappen? “Om resultaat te boeken moet je heldere doelen stellen.” Dergelijke stellingen zijn in veel (management) artikelen te lezen. Een helder doel is vaak eenvoudig, want “dat bevordert de focus”. De vraag is echter of deze eenvoud niet leidt tot een tunnelvisie. Stel: iemand overtuigt mij van het nut van het schrijven van een blog. Uiteraard moet ik een doel stellen en besluit dat het wekelijks publiceren van een blog een mooi doel is. Het is immers Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Kortom, het voldoet aan het “heilige” SMART-principe. Ik kan dus met een voldaan gevoel achterover leunen. Lees meer