The Obvious Choice

Het recyclingbedrijf, handelend in schroot, had een probleem. Door steeds strenge eisen van de overheid en kostenstijging door inflatie kwam het bedrijfsresultaat steeds meer onder druk te staan. De bruto winst in harde munt per levering was vrijwel constant en het bedrijf zat op de grenzen van de capaciteit. Waren grote investeringen nodig? Zou dit helpen? Lees meer

Een Mindmap als communicatiemiddel?

Ik houd zo op zijn tijd van een experimentje. Mag ik uw mening hebben over het volgende:

Zoals veel bloggers, columnisten en andere personen met ideeën, wil ook ik zo af en toe mensen aan het denken zetten over onderwerpen die mij boeien. Door een heel verhaal te schrijven over wat mij bezig houd, schiet ik feitelijk aan mijn doel voorbij. Als ik al mensen aan het denken zet, dan is het risico vrij groot dat zij meer over mijn mening nadenken, dan over het onderwerp. Lees meer

Hoe frustreer ik een medewerker?

Hij is één van de studenten die voortijdig zijn HBO opleiding afbrak, omdat de opleiding niet aan de verwachting voldeed. Zijn ouders zijn niet van plan om nog een opleiding te financieren, dus hij meldt zich met zijn HAVO-diploma onder de arm bij het uitzendburo.

De intercedente wijst hem op een vacature van medewerker verkoop binnendienst bij een importeur/groothandel van wijnen. Hij heeft altijd gezegd dat hij geen kantoorbaan wilde en hij heeft ook eigenlijk niets met het product dat verkocht moet worden; als student heeft hij meer met bier. Maar ja, er moet brood op de plank komen en het is in ieder geval een begin; hij wordt aangenomen en zijn “carrière” neemt een aanvang. Lees meer